Informacje o Nagrodzie Naukowej

Współpraca międzynarodowa stanowi obecnie kluczowy czynnik katalizujący prowadzenie badań naukowych. Niedawnym tego przykładem były wspólne wysiłki światowej społeczności naukowej w walce z pandemią wirusa
SARS-CoV-2. AstraZeneca, Institute of Cancer Research (ICR) oraz Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) wspierają ideę budowania prężnej sieci współpracy pomiędzy wiodącymi ośrodkami naukowymi. Z tego też względu podmioty te łączą siły, aby stworzyć unikatową w Polsce platformę współpracy pomiędzy polskimi naukowcami, a ICR.

Celem projektu „Nagroda Naukowa” jest wyłonienie w drodze konkursu badacza z Polski, który dołączy do grupy badawczej w ICR na 10 miesięcy i weźmie udział w innowacyjnym onkologicznym projekcie badawczym zakresu stabilności genomu i naprawy DNA. Konkurs skierowany jest do naukowców i lekarzy, którzy są na początkowym etapie kariery. Ma on na celu umożliwienie zdobycia cennego doświadczenia badawczego oraz budowanie sieci kontaktów naukowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Laureat konkursu o Nagrodę Naukową otrzyma stypendium w wysokości 2100 GBP na każdy miesiąc pobytu w Londynie.

plant_biologist.jpg

Założenia Konkursu

Zapraszamy do udziału w Konkursie naukowców i lekarzy na wczesnym etapie:

  • w trakcie studiów doktoranckich w zakresie nauk przyrodniczych lub medycznych,

  • z tytułem doktora uzyskanym w zakresie nauk przyrodniczych lub medycznych przyznanym po 1 stycznia 2017 r.,

  • z tytułem lekarza medycyny uzyskanym po 1 stycznia 2015 r.


UWAGA

Składnie wniosków w konkursie o Nagrodę Naukową będzie możliwe od 9-tego grudnia 2022 r.

11062b_b555652222804d7fadd59c7262f4e658_mv2.jpg

Obszar badawczy

Naprawa DNA i stabilność genomu

DNA każdej komórki poddany jest stałemu działaniu czynników uszkadzających – zarówno wewnętrznych, jak i pochodzących z zewnętrz organizmu. Brak naprawy lub naprawienie uszkodzenia w sposób wadliwy może prowadzić do rozwoju wielu chorób, w tym nowotworów.

Organizmy żywe posiadają rozbudowany system wczesnej detekcji i naprawy uszkodzeń w DNA, którego celem jest zachowanie integralności genomu. Cechą charakterystyczną komórek nowotworowych jest rozregulowanie lub uszkodzenie mechanizmów detekcji i naprawy DNA, co w konsekwencji destabilizuje genom i napędza proces onkogenezy.

Zdarza się, że komórki nowotworowe z zaburzonymi procesami naprawczymi są zależne od konkretnych ścieżek molekularnych, co stwarza możliwość interwencji terapeutycznej. Farmakologiczne zahamowanie ścieżki naprawy DNA, od której zależne są komórki nowotworowe może prowadzić do ich śmierci przy jednoczesnym ograniczonym wpływie na pozostałe komórki organizmu, w których procesy naprawy działają poprawnie. Zjawisko to, znane jest jako syntetyczna letalność (sprzężona letalność), z powodzeniem wykorzystywane jest w leczeniu pacjentów z rakiem piersi, rakiem jajnika, rakiem prostaty i rakiem trzustki oraz stanowi obszar intensywnych badań naukowych w poszukiwaniu dalszych zastosowań terapeutycznych.

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami uzupełniając formularz kontaktowy obok >>

NAGRODA NAUKOWA


ORGANIZATORZY: logoaz.jpg organizator-pactt.jpg
PARTNERZY PROGRAMU: logoirc.jpg
PATRONI HONOROWI: ncbr_logo_pl.jpg cnk_logo_black.jpg

Do zakończenia składania aplikacji pozostało:

Dla Twojej wygody zbieramy ciasteczka, zgadza się na to? :)

Zapisano